Home » Onze Roofvogels/Uilen » Ruigpootuil (overleden)

Ruigpoot uil James

Latijnse naam: Aegolius funereus

 

 

Overleden:  24-01-2016

 

Deze uil lijkt sterk op de Steenuil, gezicht wit met oplopende wenkbrauwen maar geen fronsende uitdrukking als de Steenuil. De ruigpootuil heeft langere vleugels en een langere staart Het heeft een korte haaksnavel. De kop is rond en opvallend groot, de gezichtssluier heeft een zwarte rand. Iris is geel. De dekveren zijn op de rug grijsbruin met duidelijke, cirkelvormige witte vlekken. De borstveren zijn helder van kleur en voorzien van grijsbruine vlekken of strepen. De korte poten zijn wit bevederd tot de klauwen. Hieraan heeft het dier zijn Nederlandse naam te danken.

Met een grootte van 24 tot 26 centimeter is de ruigpootuil een van de kleinere uilensoorten. De vleugelspanwijdte bedraagt 53 tot 60 centimeter. Tussen de geslachten bestaat een groot verschil in gewicht; mannetjes wegen gemiddeld ongeveer 100 gram, terwijl vrouwtjes tot 160 gram kunnen wegen. Verder lijken mannetjes en vrouwtjes erg veel op elkaar.

Jonge exemplaren zijn meer uniform donkerbruin gekleurd; bij hen zijn de witte accenten op het donkere gevederte nog niet duidelijk.

Voedsel

De ruigpoot uil voedt zich uitsluitend met dierlijk voedsel. Zijn dieet bestaat uit veel verschillende soorten kleine zoogdieren, en in mindere mate uit kleine vogels en ongewervelde dieren. Woelmuizen en echte muizen vormen het belangrijkste deel van zijn uitgebreid voedselrepertoire.

Jacht

De ruigpoot uil jaagt voornamelijk ’s nachts, maar in noordelijk gelegen gebieden en op sombere dagen kan het voorkomen dat het dier overdag jagend wordt aangetroffen. De ruigpootuil is een meester in het wachten; hij kijkt geduldig tot hij een geschikte prooi in het vizier krijgt en vliegt er dan snel op af. Hierbij komen zijn goede oren goed van pas. Het dier kan met zijn oren zeer nauwkeurig de plaats van de bron van het geluid bepalen. Dit komt door de sterk asymmetrische gehoorgang.

 

 

 

 

Sociaal en vijandelijk gedrag

De mannetjes zijn in Midden-Europa bijzonder territoriaal. Het territorium wordt afgebakend door op een bepaalde manier te zingen. Indringers worden verjaagd.

De ruigpootuil gaat vijandig gedrag het liefst zo veel mogelijk uit de weg. Als het toch tot een confrontatie met een naderende vijand dreigt te komen, neemt het dier zijn camouflagehouding aan: hij drukt zijn gevederte strak tegen het lichaam en gaat rechtop staan. In het geval van ononderbroken bedreiging kan deze houding in een dreigende positie veranderen, waartoe het dier het gevederte opzet en de ogen wijd openspert.

Voortplanting

Broeden doet de Ruigpoot uil slechts bij hoge uitzondering in Nederland. Een paartje Ruigpootuilen blijft slechts één seizoen bij elkaar. Voor het volgende broedseizoen zoeken ze andere partners. De mannetjes zijn in Midden-Europa bijzonder territoriaal. De vogel maakt het nest in boom holten, waarbij de voorkeur uit gaat naar oude spechtennesten. In maart of april legt het wijfje twee to zeven eieren. De twee tot zeven eieren worden door het vrouwtje in ongeveer 27 dagen uitgebroed. Na ongeveer 33 dagen verlaten de jongen het nesthol en worden dan nog minstens drie weken door de moeder verzorgd.

Onderzoek:

Bij de vijf bekende soorten uilen die in Nederland broeden is twee jaar geleden een oude bekende, zesde soort teruggekeerd. In 2008 zijn namelijk voor het eerst in dertig jaar weer broedgevallen van Ruigpootuilen Aegolius funereus in Nederland vastgesteld. Men hoopt dat betere broedresultaten behaald kunnen worden door  speciale kasten op te hangen in dichte naaldbossen.