Bestuur

 

Stichting E&N Roofvogels heeft een bestuur dat er enerzijds alles aan doet om zoveel mogelijk doelen van de Stichting te realiseren en anderzijds erop toeziet dat de inkomsten en uitgaven van de Stichting op de juiste manier in balans zijn.

Het bestuur vergadert 1 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang besproken, worden ideeën doorontwikkeld en getoetst en worden besluiten genomen.

Het bestuur kan altijd hulp gebruiken bij het uitgevoerd krijgen van acties en activiteiten. 
Als je daaraan een bijdrage wilt leveren, neem dan graag contact met ons op.

Taakverdeling

Voorzitter en coördinator vrijwilligers       Nel  Harting

Secretaris   / Onderhoud website            Patrick Mirka

Penningmeester                                       Nel Harting

Algemeen bestuurslid                              Jan van het Meer

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb